Topsector Energie en Maatschappij

Voor onderzoeksbureau Tertium maakte Zuis een aantal korte reportages over innovatieve energie-initiatieven in Nederland. Tijdens het congres van de Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM) werden de video’s vertoond ter introductie van de discussie over de kloof tussen technische mogelijkheden van energie-innovatie enerzijds en maatschappelijke adaptatie anderzijds.