ArtTable Nederland

Registratie van het symposium van ArtTable Nederland: (Hard Talk on) Soft Power.

In 2015 bestond ArtTable Nederland 10 jaar en dat is gevierd met een internationaal symposium in het Rijksmuseum Amsterdam. Onderwerp van het symposium was het begrip soft power, in de jaren 90 gemunt door de Amerikaanse politieke denker Joseph Nye als het vermogen om de ander te overtuigen van bepaalde waarden en idealen, zonder dit af te dwingen met de hard power van spierkracht, wapens of geld.

ArtTable Nederland is een vereniging van professionele vrouwen in het brede veld van de beeldende kunst. De vereniging werd in 2005, naar voorbeeld van ArtTable Amerika, opgericht met als doel een platform te bieden voor ontmoeting en inspiratie, en waar nodig de positie van vrouwen in de kunstwereld te bevorderen. De organisatie is gericht op het delen van kennis en ervaring en het stimuleren van de carrières van vrouwen in alle stadia van hun loopbaan. De leden van ArtTable Nederland zijn experts op het gebied van kunstbeschouwing, kunstcollecties, organisatie, educatie, communicatie en fondsenwerving.

Kijk hier het hele symposium terug
 

shoot & edit ZUIS