R-LINK vlog: Rondje K-Buurt

ZUIS maakt de video content voor R-LINK, het onderzoeksproject van de Universiteit Wageningen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam naar burgerparticipatie en gebiedsontwikkeling.

In deze vlog neemt socioloog Michiel Stapper je mee in een rondje door de K-Buurt in Amsterdam Zuidoost. Hij vertelt onder ander over het burgerparticipatie traject en de daaruit voortvloeiende participatiestaking in de K-Buurt.


R-LINK is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een liefde voor ruimtelijke kwaliteit. R-LINK onderzoekt hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis helpt bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s.

meer over R-LINK


iov Tertium | 2018
idee, productie & script Laura Verroen (Tertium)
shoot & edit ZUIS