R-LINK

ZUIS creëert in samenwerking met Tertium de video content voor het onderzoeksproject R-LINK.

R-LINK is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een liefde voor ruimtelijke kwaliteit. R-LINK onderzoekt hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis helpt bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s.

Vanuit de vraag hoe kan gebiedsontwikkeling door kleinschalige initiatieven worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd grootschalige stedelijke ambities en maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd? volgt R-LINK 14 Nederlandse gebiedsontwikkelingsprojecten gedurende een aantal jaren nauwgezet. Zo kan worden beschreven wanneer nieuwe initiatieven slagen en welke condities daaruit zijn af te leiden. Een multidisciplinair team van onderzoekers beschrijft en analyseert de samenwerking tussen overheden, bewoners en marktpartijen. Ook buitenlandse voorbeelden worden in het onderzoek betrokken.

lees meer over R-LINK


Het R-LINK consortium van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties bestaat o.a. uit Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, AMS Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Pakhuis de Zwijger, Marineterrein Amsterdam en Antea Group.

R-LINK is een SURF programma: SURF (Smart Urban Regions of the Future) is hét kennisprogramma van de departementen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. De initiatiefnemers brengen 16,5 miljoen euro samen voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2015-2020. In SURF werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

lees meer over de voortgang van R-LINK op de SURF website


ZUIS maakte o.a. 3 online colleges voor R-LINK waarin de belangrijkste onderzoeksthema’s worden toegelicht door initiatiefnemers / projectleiders prof. Leonie Janssen-Jansen (WUR), dr. Wendy Tan (RUG) en dr. Menno van der Veen (UvA).

bekijk alle online colleges


iov Tertium | 2018
shoot & edit ZUIS