Topsector Energie en Maatschappij

Voor onderzoeksbureau Tertium maakte ZUIS drie reportages over innovatieve, door burgers zelf opgezette energie-initiatieven in Nederland, die tijdens het congres van de Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM) werden vertoond ter introductie van de discussie over de kloof tussen technische mogelijkheden van energie-innovatie enerzijds en maatschappelijke adaptatie anderzijds.

iov Tertium | 2015
shoot & edit ZUIS